پتروفیزیک، مهندسی شیمی و مدلسازی [مهندسی نفت/4]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه صنعت نفت

درباره کتاب:
پتروفیزیک، مهندسی شیمی و مدلسازی [مهندسی نفت/4] عنوان کتابی است که در 539 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چاه های نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.