مهندسی مخازن [مهندسی نفت/1]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه صنعت نفت

درباره کتاب:
مهندسی مخازن [مهندسی نفت/1] عنوان کتابی است که در 416 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.