قصه ها و حکایات مثنوی برای کودکان و نوجوانان (مثنوی الاطفال)[متون و دست نوشته ها/ 1]

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | علی اوجبی (نویسنده) | محمود بن یوسف مازندرانی (گردآورنده)

ناشر:
وایا

درباره کتاب:
قصه ها و حکایات مثنوی برای کودکان و نوجوانان (مثنوی الاطفال) [متون و دست نوشته ها/1] عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 299 صفحه و توسط انتشارات وایا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 7ق