قاضی عادل (چتر آفتابگیر-تله موش)[مجموعه کتاب های خواندنی ها کم نیست، بهبود سواد خواندن]

گروه مولفان:
اسمیرا سلیمی (مترجم) | فاطمه صفری (مترجم) | غزاله بیگدلو (تصویرگر) | نرجس محمدی (تصویرگر) | مریم انداز (تصویرگر)

ناشر:
فرای علم

درباره کتاب:
قاضی عادل (چتر آفتابگیر-تله موش) [مجموعه کتاب های خواندنی ها کم نیست، بهبود سواد خواندن] عنوان کتابی است با ترجمه اسمیرا سلیمی که در 80 صفحه و توسط انتشارات فرای علم در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خواندن است.