غزل مقتل [جهان تازه شعر اهل بیت]

مولف:
ایوب پرندآور (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
غزل مقتل [جهان تازه شعر اهل بیت] عنوان کتابی است از ایوب پرندآور که در 108 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
قیمت کتاب
8,000 تومــان