تولد دوباره انسان (عرصه فیزیکی)[علم زندگی/ 1]

مولف:
مهدی داعی (نویسنده)

ناشر:
موج سوم

درباره کتاب:
تولد دوباره انسان (عرصه فیزیکی) [علم زندگی/1] عنوان کتابی است از مهدی داعی که در 368 صفحه و توسط انتشارات موج سوم در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی حیاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی داعی، کتاب‌های اسرار کوانتومی موفقیت(بهارسبز)، اسرارکوانتومی موفقیت(موج سوم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان
موضوعات کتاب
نیروی حیاتی