تولد دوباره انسان (عرصه فیزیکی)[علم زندگی/ 1]

مولف:
مهدی داعی (نویسنده)

ناشر:
موج سوم

درباره کتاب:
تولد دوباره انسان (عرصه فیزیکی) [علم زندگی/1] عنوان کتابی است از مهدی داعی که در 368 صفحه و توسط انتشارات موج سوم در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی حیاتی است. از مهدی داعی، کتاب‌های اسرار کوانتومی موفقیت(بهار سبز)، اسرارکوانتومی موفقیت(موج سوم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان
موضوعات کتاب
نیروی حیاتی