مقدمه ای در نام گذاری ماه های ایران (و گاه شمارهای محلی)

گروه مولفان:
محمدولی تکاسی (نویسنده) | مهدی سجادی (ویراستار)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
مقدمه ای در نام گذاری ماه های ایران (و گاه شمارهای محلی) عنوان کتابی است از محمدولی تکاسی که در 180 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گاهشماری ایرانی است. از محمدولی تکاسی، کتاب راهنمای جیره نویسی حیوانات اهلی با رایانه(پرتو واقعه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری پرتو واقعه)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید