تاریخ ایران از آغاز تا اسلام

گروه مولفان:
رومن گیرشمن (نویسنده) | محمد معین (مترجم)

ناشر:
سپهر ادب

درباره کتاب:
تاریخ ایران از آغاز تا اسلام عنوان کتابی است از رومن گیرشمن با ترجمه‌ی محمد معین که در 432 صفحه و توسط انتشارات سپهر ادب در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از L' Iran des origines al Islam، c1976. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رومن گیرشمن، کتاب‌های ایران از آغاز تا اسلام(موسسه انتشارات نگاه)، ایران از آغاز تا اسلام(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان