مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه عنوان کتابی است که در 512 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت طرح ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان