ضوابط معماری و طراحی فضای سبز شهری

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
آیندگان

درباره کتاب:
ضوابط معماری و طراحی فضای سبز شهری عنوان کتابی است که در 236 صفحه و توسط انتشارات آیندگان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پارک های شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.