مباحث منتخب در مدیریت منابع انسانی

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
سازمان مدیریت صنعتی

درباره کتاب:
مباحث منتخب در مدیریت منابع انسانی عنوان کتابی است که در 312 صفحه و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.