زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد فرهیخته مرحوم دکتر حسن حبیبی [مجموعه زندگی نامه ها/137]

مولف:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (نویسنده)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد فرهیخته مرحوم دکتر حسن حبیبی [مجموعه زندگی نامه ها/137] عنوان کتابی است از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که در 333 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرگذشتنامه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، کتاب‌های زندگینامه و خدمات علمی فرهنگی مرحوم دکتر لطف الله هنرفر(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مورخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، مجموعه مقالات آخوند ملا علی معصومی همدانی(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر یدالله سحابی(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان