مبانی اسطوره شناسی

مولف:
عباس مخبر (نویسنده)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
مبانی اسطوره شناسی عنوان کتابی است از عباس مخبر که در 305 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس مخبر، کتاب‌های کتاب فیلسوفان مرده(نشر مرکز)، لیبرالیسم غرب(نشر مرکز)، تاریخ مختصر اسطوره(نشر مرکز)، مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,500 تومــان