در اندرون (زندگی در حرمسرای ناصرالدین شاه)

گروه مولفان:
افسانه اتحادیه (نویسنده) | نازیلا خلخالی (مترجم)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
در اندرون (زندگی در حرمسرای ناصرالدین شاه) عنوان کتابی است از افسانه اتحادیه با ترجمه‌ی نازیلا خلخالی که در 380 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. از افسانه اتحادیه، کتاب در اندرون(فرزان روز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان