آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی (قابل استفاده در کلیه ی آزمون های استخدامی)

مولف:
معصومه صادقی (نویسنده)

ناشر:
آراه

درباره کتاب:
آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی (قابل استفاده در کلیه ی آزمون های استخدامی) عنوان کتابی است از معصومه صادقی که در 594 صفحه و توسط انتشارات آراه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اطلاعات عمومی است. از معصومه صادقی، کتاب آموزش پودمانی از طراحی تا اجرا(آییژ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.