کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت الکترونیک

گروه مولفان:
مهرداد کازرونی (نویسنده) | افشین کازرونی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت الکترونیک عنوان کتابی است از افشین کازرونی که در 303 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدارک پزشکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افشین کازرونی، کتاب‌های ERP برنامه ریزی منابع بنگاه راه حل یکپارچه توسعه راهبردی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربرد (ERP)(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، استقرار ERP جنبه های با اهمیت از مراحل پیشین تا پسین(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان