مدیریت ریسک در رویکرد مالی اسلامی

گروه مولفان:
مهدی صادقی شاهدانی (نویسنده) | حسین محسنی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
مدیریت ریسک در رویکرد مالی اسلامی عنوان کتابی است از حسین محسنی که در 237 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بانک و بانکداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین محسنی، کتاب‌های مدیریت مالی اسلامی(دانشگاه امام صادق (ع))، جعبه ابزار بورس(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، مبانی بانکداری با رویکرد مالی(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.