پیامبر نامرسل (شرح کامل اسکندرنامه حکیم نظامی گنجوی)[گنجینه ی ادب روزگار]

گروه مولفان:
سیروس نیرو (نویسنده) | الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | محمد مفتاحی (گردآورنده)

ناشر:
روزگار

درباره کتاب:
پیامبر نامرسل (شرح کامل اسکندرنامه حکیم نظامی گنجوی) [گنجینه ی ادب روزگار] عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 586 صفحه و توسط انتشارات روزگار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظامی، الیاس بن یوسف، ۵۳۰؟ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.