امثال و حکم -مجموعه 2 جلدی

مولف:
علی اکبر دهخدا (نویسنده)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
امثال و حکم -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از علی اکبر دهخدا که در 1320 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ضرب المثل های ایرانی است. از علی اکبر دهخدا، کتاب‌های امثال الحکم(پارمیس)، امثال حکم دهخدا(طاهر)، امثال حکم دهخدا(طاهر)، قصه های امثال و حکم(پیام محراب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65,000 تومــان