ریشه های عمیق موفقیت

مولف:
ابوالفضل جعفری (نویسنده)

ناشر:
تیک

درباره کتاب:
ریشه های عمیق موفقیت عنوان کتابی است از ابوالفضل جعفری که در 112 صفحه و توسط انتشارات تیک در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالفضل جعفری، کتاب‌های مدیریت سرمایه گذاری(اتحاد)، ارزش عظیمی در فاجعه نهفته است(تیک)، بانکداری شرکتی(آیلار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,800 تومــان
موضوعات کتاب
موفقیت
مثبت نگری