چهارمین پادشاه قاجار (ناصر الدین شاه)[گنجینه تاریخ ایران/ 45]

مولف:
سعید قانعی (گردآورنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
چهارمین پادشاه قاجار (ناصر الدین شاه) [گنجینه تاریخ ایران/45] عنوان کتابی است از سعید قانعی که در 96 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید قانعی، کتاب‌های نخست وزیران ایران(علمی)، اطلاعات عمومی سخن(سخن)، سلسله قاجاریه(آوای عشق)، انقلاب و ضد انقلاب(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.