آخرین پادشاه قاجار (احمدشاه)[گنجینه تاریخ ایران/ 51]

مولف:
فرحناز هادی پور برزگر (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
آخرین پادشاه قاجار (احمدشاه) [گنجینه تاریخ ایران/51] عنوان کتابی است از فرحناز هادی پور برزگر که در 96 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرحناز هادی پور برزگر، کتاب‌های شاه اسماعیل(پل)، سه سردار بزرگ ایران(پل)، مصدق و تاریخ(پل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید