سلسله غزنویان (سلطان محمود غزنوی)[گنجینه تاریخ ایران/ 24]

مولف:
علیرضا هادی پور برزگر (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
سلسله غزنویان (سلطان محمود غزنوی) [گنجینه تاریخ ایران/24] عنوان کتابی است از علیرضا هادی پور برزگر که در 96 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا هادی پور برزگر، کتاب‌های پادشاهان و پهلوانان سیستان(پل)، فتحعلی شاه قاجار(پل)، خشارشای دوم و داریوش دوم(پل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
2,500 تومــان