خشارشای دوم و داریوش دوم (سرنوشت عبرت آمیز دو پادشاه هخامنشی)[گنجینه تاریخ ایران/ 14]

مولف:
علیرضا هادی پور برزگر (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
خشارشای دوم و داریوش دوم (سرنوشت عبرت آمیز دو پادشاه هخامنشی) [گنجینه تاریخ ایران/14] عنوان کتابی است از علیرضا هادی پور برزگر که در 96 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا هادی پور برزگر، کتاب‌های پادشاهان و پهلوانان سیستان(پل)، فتحعلی شاه قاجار(پل)، سلسله غزنویان(پل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید