خشایار شا (پادشاهی نوین گرا)[گنجینه تاریخ ایران/ 15]

مولف:
فریده هادی پور (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
خشایار شا (پادشاهی نوین گرا) [گنجینه تاریخ ایران/15] عنوان کتابی است از فریده هادی پور که در 96 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خشیارشای اول، شاه ایران، است. از فریده هادی پور، کتاب اردشیر سوم و جانشینان او(پل) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
2,500 تومــان