اردشیر سوم و جانشینان او (مقدونیه در زمان پادشاهان هخامنشی)[گنجینه تاریخ ایران/ 18]

مولف:
فریده هادی پور (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
اردشیر سوم و جانشینان او (مقدونیه در زمان پادشاهان هخامنشی) [گنجینه تاریخ ایران/18] عنوان کتابی است از فریده هادی پور که در 96 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اردشیر هخامنشی سوم، شاه ایران338 است. از فریده هادی پور، کتاب خشایار شا(پل) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
2,500 تومــان