هزار و یک شب -مجموعه 2 جلدی

مولف:
عبداللطیف طسوجی تبریزی (مترجم)

ناشر:
مهر آوید

درباره کتاب:
هزار و یک شب -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است با ترجمه عبداللطیف طسوجی تبریزی که در 1912 صفحه و توسط انتشارات مهر آوید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های عاشقانه عربی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید