هم وابستگی (چگونه از کنترل دیگران دست برداریم)

گروه مولفان:
ملودی بیتی (نویسنده) | شهناز کمیلی زاده (مترجم)

ناشر:
ذهن زیبا

درباره کتاب:
هم وابستگی (چگونه از کنترل دیگران دست برداریم) عنوان کتابی است از ملودی بیتی با ترجمه‌ی شهناز کمیلی زاده که در 333 صفحه و توسط انتشارات ذهن زیبا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Codependent no more: how to stop controlling others and start. .. ، 1992. موضوع اصلی این کتاب مراقبت از سلامت شخصی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ملودی بیتی، کتاب‌های وابستگی متقابل(لیوسا)، رهایی(اوحدی)، وابستگی متقابل(لیوسا)، هم وابستگی دیگر بس است(بهجت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.