شاهنامه ی فردوسی (بر اساس نسخه ی ژول مل)[ادبیات فارسی/ 2]

گروه مولفان:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده) | ژول مول (نویسنده) | عبدالله اکبریان راد (نویسنده)

ناشر:
مهر آوید

درباره کتاب:
شاهنامه ی فردوسی (بر اساس نسخه ی ژول مل) [ادبیات فارسی/2] عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 1664 صفحه و توسط انتشارات مهر آوید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
80,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۴ق