تاریخ شاهان ایران (از سلسله ی مادها تا سرنگونی نظام پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران)

مولف:
بهاره شفیعی (نویسنده)

ناشر:
پیام عدالت

درباره کتاب:
تاریخ شاهان ایران (از سلسله ی مادها تا سرنگونی نظام پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران) عنوان کتابی است از بهاره شفیعی که در 128 صفحه و توسط انتشارات پیام عدالت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهاره شفیعی، کتاب‌های تاریخ شاهان ایران(انجام کتاب)، زندگی نامه مشهورترین دانشمندان و مخترعان(انجام کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان