قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366/ 12/ 3 و اصلاحات بعدی تا تاریخ 1394/ 4/ 31)[نشریه/ 1022]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
سازمان حسابرسی

درباره کتاب:
قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366/ 12/ 3 و اصلاحات بعدی تا تاریخ 1394/ 4/ 31) [نشریه/1022] عنوان کتابی است که در 112 صفحه و توسط انتشارات سازمان حسابرسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید