از ما دو نفر کدام یک غایب است (شعر فرانسه از آغاز قرن بیستم)

مولف:
هنگامه هویدا (نویسنده)

ناشر:
فصل پنجم

درباره کتاب:
از ما دو نفر کدام یک غایب است (شعر فرانسه از آغاز قرن بیستم) عنوان کتابی است از هنگامه هویدا که در 120 صفحه و توسط انتشارات فصل پنجم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هنگامه هویدا، کتاب‌های از ما دو نفر کدام یک غایب است؟(نیماژ)، فرار از پله های اضطراری(نیماژ)، فرار از پله های اضطراری(فصل پنجم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید