بیقرار (مختصری از احوالات و بیانات حضرت آیت الله حاج میرزا جوادآقا ملکی تبریزی (ره))

مولف:
موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

درباره کتاب:
بیقرار (مختصری از احوالات و بیانات حضرت آیت الله حاج میرزا جوادآقا ملکی تبریزی (ره)) عنوان کتابی است از موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس که توسط انتشارات موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس در سال 1388 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، کتاب‌های شیدا(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، هیچ اتفاقی تصادفی نیست(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، دلشده(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، العبد(موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان