دانش خانواده و جمعیت [مجموعه اخلاق اسلامی/41]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
معارف

درباره کتاب:
دانش خانواده و جمعیت [مجموعه اخلاق اسلامی/41] عنوان کتابی است که در 256 صفحه و توسط انتشارات معارف در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تنظیم خانواده است.