گنجینه معتبر آزمون استخدامی پرستاری، مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی (کاردانی تا دکترا)

مولف:
محمدتقی مقدم نیا (نویسنده)

ناشر:
گپ

درباره کتاب:
گنجینه معتبر آزمون استخدامی پرستاری، مامایی، هوشبری، علوم آزمایشگاهی (کاردانی تا دکترا) عنوان کتابی است از محمدتقی مقدم نیا که در 175 صفحه و توسط انتشارات گپ در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون های استخدامی است. از محمدتقی مقدم نیا، کتاب گنجینه معتبر آزمون استخدامی پرستاری(گپ) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.