منشور سازمان ملل متحد (انگلیسی به فارسی)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
کتاب آوا

درباره کتاب:
منشور سازمان ملل متحد (انگلیسی به فارسی) عنوان کتابی است که در 256 صفحه و توسط انتشارات کتاب آوا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان ملل متحد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.