فناوری اطلاعات برای مدیریت -جلد 2 (تحول کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی)

گروه مولفان:
ایفریم توربان (نویسنده) | ایفریم مک لین (نویسنده) | جیمز ودرب (نویسنده) | محمدحسین فاضل زرندی (مترجم) | سوسن باستانی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
فناوری اطلاعات برای مدیریت -جلد2 (تحول کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی) عنوان کتابی است از ایفریم مک لین با ترجمه‌ی سوسن باستانی که در 511 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Information technology for management: transforming business in the digital economy، 3rd ed، c2002. موضوع اصلی این کتاب نظام های اطلاعاتی مدیریت است. از ایفریم مک لین، کتاب‌های فناوری اطلاعات برای مدیریت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، فناوری اطلاعات برای مدیریت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,990 تومــان