استراتژی تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینانی

مولف:
محمدحسین سلیمی نمین (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
استراتژی تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینانی عنوان کتابی است با ترجمه محمدحسین سلیمی نمین که در 232 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1378 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اطمینان پذیری (مهندسی) است.