مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل (معادلات حاکم و روش های حل)

گروه مولفان:
امیررضا زراتی (نویسنده) | محمدرضا هادیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل (معادلات حاکم و روش های حل) عنوان کتابی است از امیررضا زراتی که در 323 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب است. از امیررضا زراتی، کتاب نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی پلها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.