مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل (معادلات حاکم و روش های حل)

گروه مولفان:
امیررضا زراتی (نویسنده) | محمدرضا هادیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مدل های عددی آب های کم عمق و کاربرد آنها در مهندسی رودخانه و سواحل (معادلات حاکم و روش های حل) عنوان کتابی است از امیررضا زراتی که در 323 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیررضا زراتی، کتاب‌های نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی پلها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مکانیک سیالات(مرکز نشر جهش)، مکانیک سیالات(مرکز نشر جهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.