گزارش زلزله بم (پنجم دی ماه 1382)

گروه مولفان:
حمیدرضا رمضی (نویسنده) | حسین سلطانی (نویسنده) | قاسم حیدری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
گزارش زلزله بم (پنجم دی ماه 1382) عنوان کتابی است از حسین سلطانی که در 97 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین سلطانی، کتاب‌های مقدمه ای بر نانومکانیک(کتاب دانشگاهی)، راهنمای روش تدریس تربیت بدنی و بازی های دبستانی(ورزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
750 تومــان