گزارش زلزله بم (پنجم دی ماه 1382)

گروه مولفان:
حمیدرضا رمضی (نویسنده) | حسین سلطانی (نویسنده) | قاسم حیدری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
گزارش زلزله بم (پنجم دی ماه 1382) عنوان کتابی است از حسین سلطانی که در 97 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان ها است. از حسین سلطانی، کتاب‌های مقدمه ای بر نانومکانیک(کتاب دانشگاهی)، راهنمای روش تدریس تربیت بدنی و بازی های دبستانی(ورزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
750 تومــان