نیتروکسیدها (کاربردها در شیمی، بیوپزشکی و علم مواد)

گروه مولفان:
گرتس ایلیچ لیختنشتین (نویسنده) | زهرا شریعتی نیا (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
نیتروکسیدها (کاربردها در شیمی، بیوپزشکی و علم مواد) عنوان کتابی است از گرتس ایلیچ لیختنشتین با ترجمه‌ی زهرا شریعتی نیا که در 559 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Nitroxides: applications in chemistry، biomedicine، and materialsscience science، c2008. موضوع اصلی این کتاب نیتروکسیدها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,800 تومــان
موضوعات کتاب
نیتروکسیدها