خدمات عمومی بر خط (ارزیابی کارایی دولت الکترونیک کاربر محور در اتحادیه اروپا-بهینه کاوی دولت الکترونیک)

گروه مولفان:
علیرضا شاهپری (مترجم) | علیرضا معماری فرد (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
خدمات عمومی بر خط (ارزیابی کارایی دولت الکترونیک کاربر محور در اتحادیه اروپا-بهینه کاوی دولت الکترونیک) عنوان کتابی است با ترجمه علیرضا شاهپری که در 134 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Public services online 'digital by default or by detour؟ ': assessing user centric eGovernment performance in Europe - t 2012 Benchmark: insight report.. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی اطلاعات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان