داربست نانو (میکروساختاری در مهندسی بافت)

گروه مولفان:
افرا حاجی زاده (نویسنده) | سمیرا تاجور (نویسنده) | سارا عزیزیان (نویسنده) | مریم سلیمانی فر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
داربست نانو (میکروساختاری در مهندسی بافت) عنوان کتابی است از افرا حاجی زاده که در 336 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نانوتکنولوژی است. از افرا حاجی زاده، کتاب خودآرایی و نانوتکنولوژی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.