آفرینش از منظر عرفان (سیری در نظریه تجلی و ظهور در عرفان نظری ابن عربی)

مولف:
سعید رحیمیان (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
آفرینش از منظر عرفان (سیری در نظریه تجلی و ظهور در عرفان نظری ابن عربی) عنوان کتابی است از سعید رحیمیان که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید رحیمیان، کتاب‌های رسائل فلسفی فارابی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ی اسلامی(نشر مرکز)، دامگه راه و رهزن های سلوک(نگاه معاصر)، حدیث ساغر و می(نگاه معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.