زنان دانشمند و راوی حدیث

مولف:
احمد صادقی اردستانی (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
زنان دانشمند و راوی حدیث عنوان کتابی است از احمد صادقی اردستانی که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان مسلمان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد صادقی اردستانی، کتاب‌های مجموعه گفتار عاشورا(علم)، صحابی کبیر(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان