نگاه پاک (بررسی نگاه به نامحرم، مرزها و آثار آن)

مولف:
یاسین کمالی وحدت (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
نگاه پاک (بررسی نگاه به نامحرم، مرزها و آثار آن) عنوان کتابی است از یاسین کمالی وحدت که توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نگاه به نامحرم است.