اخبار ولاة خراسان

گروه مولفان:
حسین بن احمد سلامی (نویسنده) | محمدعلی کاظم بیکی (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
اخبار ولاة خراسان عنوان کتابی است از حسین بن احمد سلامی که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاستمداران ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان