انسان جاری (حدیث رویش و بالندگی انسان)

مولف:
سیدمسعود پورسید آقایی (نویسنده)

ناشر:
لیله القدر

درباره کتاب:
انسان جاری (حدیث رویش و بالندگی انسان) عنوان کتابی است از سیدمسعود پورسید آقایی که توسط انتشارات لیله القدر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان (عرفان) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان