جامع الصنایع ((آشپزی نامه از عصر قاجار))

مولف:
ایرج افشار (نویسنده)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
جامع الصنایع ((آشپزی نامه از عصر قاجار)) عنوان کتابی است از ایرج افشار که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آشپزی ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,100 تومــان