حل مشکلات کتاب الاشارات و التنبیهات (شرح اشارات)

گروه مولفان:
محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نویسنده) | حسین بن عبدالله ابن سینا (نویسنده) | سید محمد عمادی حائری (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه نشر میراث مکتوب

درباره کتاب:
حل مشکلات کتاب الاشارات و التنبیهات (شرح اشارات) عنوان کتابی است از حسین بن عبدالله ابن سینا که توسط انتشارات موسسه نشر میراث مکتوب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بن عبدالله ابن سینا، کتاب‌های درمان روماتیسم نقرس و سیاتیک(صفی علیشاه)، حدوث العالم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، قراضه طبیعیات(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.